روزنامه‌های کابل؛ دوشنبه ۲۲ جوزا

روزنامه‌ها

نفوذ مشاوران رئیس جمهوری افغانستان در تصمیم گیری‌های او و حواشی ادامه اعتراضات در کابل مهمترین عناوین مطالب روزنامه‌های ۲۲ جوزا/خرداد کابل است.

نفوذ مشاوران رئیس جمهوری

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که رئیس‌جمهور غنی کل دستگاه دولت را از عینک چند مشاور می‌بیند.

۸‌صبح نوشته که این مشاوران هم بر مبنای منافع و علایق سیاسی خود اطلاعات را کانالیزه در اختیار رئیس‌جمهوری می‌گذارند.

۸‌صبح افزوده "یکی از مشاوران ایشان، والی‌ها را نظارت می‌کند. این مشاور بر مبنای علایق سیاسی خودش درباره کارکردهای والی‌ها و ادارات محلی به رئیس‌جمهوری گزارش می‌دهد. مشاور دیگر در بسیاری از وزارت‌خانه‌ها یک معین تعبیه کرده است و این معین حیثیت وزیر سایه را دارد. مشاور امنیت ملی هم درباره وزارت‌خانه‌های امنیتی تصمیم می‌گیرد."

نویسنده سرمقاله روزنامه ۸‌صبح به این باور است که رئیس جمهوری افغانستان به کار تیمی باور ندارد و نمی‌خواهد هیچ مسئولیتی را به کسی دیگر بسپارد "او حتی پرونده‌های کوچک بازسازی یک ساختمان دولتی را هم خودش بررسی می‌کند."

۸‌صبح به تغییر در شیوه حکومتداری رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده و افزوده "تمرکز قدرت در دستان یک نفر، خیلی زیان‌بار است. وقتی قدرت متمرکز شد، دیگر جناح‌های تشکیل‌دهنده حکومت به جای همکاری با رئیس‌جمهوری، کمر به تخریب او می‌بندند. اثرات این وضعیت را در موضع‌گیری جناح‌های مختلف این روزها می‌بینیم."

صف آرایی‌های جدید به دنبال اعتراضات

روزنامه ماندگار می‌نویسد که پس از آغاز اعتراضات اخیر علیه ارگ، همه شاخه‌ها و جریان‌های سیاسی فعال شده‌اند و می‌خواهند صف‌شان را در محور آقای غنی و یا محور اعتراض‌‌کنندگان مشخص کنند.

ماندگار نوشته که تاکنون گلبدین حکمتیار، سید منصور نادری رئیس اسماعیلیه‌های افغانستان، حزب مشارکت ملی، صبغت‌الله مجددی، حزب حق و عدالت، جنبش ملی نوین افغانستان و برخی از اعضای همسو با آقای غنی در پارلمان اعلام موضع کرده‌اند و حمایت‌شان را از حکومت وحدت ملی اعلام نموده‌اند.

ماندگار افزوده که در برابر آن، چهره‌های مرتبط با جمعیت اسلامی، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و تا حدودی هم جنبش روشنایی در حمایت از معترضان قرار گرفته‌اند و در بسیاری از ولایت‌های کشور هم اعتراض‌ها در حمایت از برپاییِ خیمه‌های تحصن آغاز شده است.

به بار نویسنده سرمقاله روزنامه ماندگار، این نوع اعتراضات در حکومت وحدت ملی نشان می‌هد که آقای غنی به شدت با بحران اعتماد روبه‌رو شده و به همین دلیل دست به حرکت‌های این گونه زده است.

ماندگار می‌نویسد که برای کنترل وضعیت و جلوگیری از صف‌بندی‌های و رویارویی‌های بیشتر و سقوط افغانستان در یک بحران جدی و جدید، باید جامعه جهانی هرچه زودتر وارد عمل شود و ارگ را به تسلیم شدن به خواست‌های برحق معترضان و تن دادن به اصلاحات و تغییرات تشویق کند.

خیمه‌های معترضین و راه بندی‌ها

روزنامه آرمان ملی می‌نویسد که اعتراض کنندگان که در برخی از مناطق شهر خیمه‌های اعتراض برپا کرده‌اند، داعیه دادخواهی دارند و باور دارند که این کارشان برای دستیابی به خواسته‌های‌شان می‌باشد و هرچند مردم مشکلاتی را می‌بینند، ولی باید آن را تحمل کنند.

آرمان ملی نوشته در راه بندی‌های روزهای اخیر هر دو طرف هم دولت و هم معترضان سهم دارند و حالا باید هر دو طرف را به مدارا و مدیریت این بحران فراخواند.

آرمان ملی افزوده که دولت باید به مشکلات مردم رسیدگی کند و نباید با بی اعتنایی از کنار آن رد شود.

حق نشر عکس افغانستان ما

روزنامه افغانستان نیز می‌نویسد که در جوامع دموکراتیک و باز، اعتراضات مدنی از مهم ترین حربه های مردم علیه ناکارآمدی‌های حکومت است. حکومت‌ها چاره‌ای ندارند جز این که به اعتراض‌ها گوش فرا دهند و صدای مردم را بشنوند. اما در افغانستان هنوز متاسفانه نه اعتراضات مدنی قاعده‌مند شده است و نه برخورد با اعتراضات مدنی.

افغانستان افزوده که در روزهای اخیر بعد از حادثه هولناک وزیر اکبرخان و حمله انتحاری بر مراسم تشییع جنازه فرزند معاون مجلس سنا، اعتراضات مدنی شکل گرفت و روندی را پیمود که نشان داد هنوز فرهنگ مدنی در این کشور نهادینه نشده است.

به باور نویسنده سرمقاله روزنامه افانستان هم جانب معترضان و هم جانب حکومت دچار قصور و تقصیرهایی بوده‌اند و نتیجه این مساله چیزی نیست جز تداوم بحران های اجتماعی و سیاسی و گرفتار آمدن به یک چرخه باطلی از خشونت، بی اعتمادی، شقاق و نفاق اجتماعی.

افغانستان نوشته که تکیه بر منافع عمومی از مهم ترین ویژگی اعتراضات مدنی است اما اعتراضات اخیر در تقابل با این منافع قرار گرفته و با راه بندی‌ها سبب آزار و اذیت مردم شده است.

فراگیری و همگانی بودن اعتراضات، پرهیز از خشونت و تعیین خواست‌های معقول و اصلاح گرایانه از دیگر ویژگی‌هایی است که روزنامه افغانستان برای یک اعتراض مدنی موفق از آن یاد کرده است.