رئیس جمهوری افغانستان اولین مسیر هوایی افغانستان و هند را افتتاح کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیس جمهوری افغانستان اولین مسیر هوایی افغانستان و هند را افتتاح کرد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان امروز اولین مسیر هوایی افغانستان و هند را افتتاح کرد. سطح تجارت افغانستان و هند حدود پانصد میلیون دلار است و گشایش این مسیر هوایی از دید بسیاری به منزله خروج افغانستان از محاصره اقتصادی‌ای است که پاکستان بر این کشور اعمال کرده. عالیه رجایی، از کابل گزارش می‌دهد: