روزنامه‌های کابل ۳۰ جوزا

افتتاح دهلیز هوایی افغانستان و هند، اظهارات تازه رئیس جمهوری افغانستان در مورد اجماع ملی و اطلاعات تازه از چگونگی به خشونت کشیده شدن اعتراضات در کابل مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۳۰ جوزا (خرداد) کابل است.

اجماع ملی در افغانستان

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که رئیس ‌جمهور غنی در حضور برخی از فعالان جامعه مدنی گفته است که او در نظر دارد اجماع ملی ایجاد کند و در یک جمع ۴۰۰۰ نفری برنامه امنیتی کابل و دیگر ولایات را ارائه کند.

۸‌صبح نوشته که اجماع ملی در مورد کارکردها و برنامه‌های حکومت و شخص رئیس‌جمهور یک ضرورت جدی است زیرا اکنون بی‌اعتمادی‌های سیاسی و قومی در درون حکومت بی‌داد می‌کند.

۸‌صبح افزوده که در شرایط فعلی لازم است تا رهبران این حکومت در مشورت و تفاهم با همدیگر کار کنند، خط و نشان کشیدن به همدیگر و بازی اتهام و طعنه‌های قومی، مشکل افغانستان را جدی می‌سازد.

۸‌صبح می‌نویسد که این اولین بار است که آقای غنی از ضرورت به میان آمدن یک اجماع ملی سخن می‌گوید.

افتتاح دهلیز هوایی افغانستان و هند

روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد که رئیس‌جمهور غنی هنگام بازگشایی اولین دهلیز تجارتی هند-افغانستان گفت که بحران را به فرصت بدل می‌کنند.

اطلاعات روز نوشته که اما مسأله اصلی شهروندان افغانستان، معجزه نیست و به همین دلیل تبدیل بحران به فرصت، اگر چنانچه مصداقی در عمل نیز پیدا کند، بیش از آنچه است که مردم از حکومت انتظار دارند.

اطلاعات روز افزوده که در سال جاری، قیمت بالای میوه به‌صورت کل بی‌پیشینه و تأثیر بسته بودن مرزها برای شهروندان ملموس و عینی بود. حتی سبزیجات و مواد اولیه‌ خوراکی قیمت بلندش را در تمام این ماه‌ها حفظ کرده است.

اطلاعات روز می‌نویسد که در بخش تورید و صدور مواد خوراکی، ادویه گیاهی یا میوه‌ها و سبزیجات که جزو نیازهای اولیه شهروندان است، مسئولیت اصلی حکومت و نهادهایی مانند اتاق تجارت، ایجاد موازنه در قیمت‌ها و بازار عرضه و تقاضا و مدیریت بحران برای عبور از وضعیت رقت‌بار موجود است.

اطلاعات روز نوشته که افزون بر مدیریت بازار و توازن در قیمت‌ها، برای عبور از وضع کنونی، لازم است زمینه صدور فرآورده‌های زراعتی در بازارهای منطقه و امکانات نگهداری و توزیع آن که سود تولیدکنندگان را در درجه‌ اول در پی داشته باشد، به یک اولویت مهم اقتصادی حکومت باید بدل شود.

روزنامه افغانستان ما نیز می‌نویسد که افغانستان یک کشور محاط با خشکه است از این جهت در امور تجارت و واردات و صادرات خود با مشکلات زیادی مواجه می‌باشد.

افغانستان نوشته که این کشور ناچار است تا اموال تجاری خود را از طریق کشورهای همسایه وارد و یا صادر کند، پیدا کردن راه‌های ترانزیتی امن و مورد اطمینان از نیازهای همیشگی افغانستان در زمینه تجارت کالا بوده است.

افغانستان افزوده که در سال‌های گذشته افغانستان وابستگی شدیدی به پاکستان در این بخش داشت که این وابستگی گاه تبعات زیانباری برای تجار و مردم افغانستان در پی داشت. پاکستان، بارها از این مسأله به عنوان اهرم فشار علیه حکومت و مردم افغانستان استفاده کرد.

افغانستان با اشاره به افتتاح دهلیز هوایی افغانستان و هند می‌نویسد که گسترش روابط تجارتی و امکانات حمل و نقل افغانستان با هند، چین، قزاقستان، ایران و آذربایجان در مجموع تلاش‌های بی وقفه حکومت افغانستان را برای کاهش وابستگی اقتصادی و تجاری از پاکستان نشان می‌دهد.

اعتراضات در کابل

روزنامه ماندگار می‌نویسد که بعد از رویدادهای اخیر در کابل، از جمله سرکوب مظاهره‌چیان و کشتن معترضان توسط نیروهای گارنیزیون کابل، اعتراض‌های زیادی در برابر حکومت صورت گرفت و از جمله برخی از گروه‌های سیاسی از جمله جمعیت اسلامی، خواهان برکناری مقامات امنیتی و مشاور شورای امنیت ملی شدند و به تعقیب آن، مجلس سنای کشور مسئولان امنیتی را برای توضیح فراخواند.

ماندگار نوشته که رئیس عمومی امنیت ملی گفته که مظاهرات با پلیس هماهنگ نشده بود و این دلیلی شد بر بی‌نظمی‌ای که توسط پلیس صورت گرفت.

نویسنده سرمقاله روزنامه ماندگار می‌پرسد آیا این منطق دارد که اگر مظاهره‌ای هماهنگ نشده بود، پلیس آن را سرکوب کند؟

ماندگار افزوده که از طرف دیگر، آقای استانکزی در این نشست مدعی شده که هیچ ستون پنجمی در ارگان‌های دولتی به‌خصوص امنیتی وجود ندارد که این سخنان نیز اظهارات قبلی او را نفی می‌کند.

ماندگار می‌نویسد "چنین اظهارات و سخنانی نشان می‌دهد که دروغگویی و تهمت‌زنی به یک فرهنگ مسلط در حکومت موجود تبدیل شده و ادامه این رویکرد، هیچ انجامی جز ریختن سقف اعتماد مردم بر کاخ اقتدار حکومت نخواهد داشت."