عضویت کامل تیم کریکت افغانستان در شورای بین المللی کریکت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عضویت کامل تیم کریکت افغانستان در شورای بین‌المللی کریکت

رهبران دولت وحدت ملی افغانستان، عضویت کامل تیم کریکت در شورای بین‌المللی کریکت را یک دستاورد بزرگ خوانده‌اند. افغانستان و ایرلند رسما به عضویت این نهاد درآمده‌اند و تعداد اعضا را به ۱۲ رسانده‌اند. موسسان تیم کریکت افغانستان، پناهندگانی بودند که پس از سقوط طالبان از پاکستان به کشورشان بازگشتند.

اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.