درخواست افغانستان از ارتش آمریکا: سلاح‌های سنگین در اختیار نیروهای افغان بگذارید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست افغانستان از ارتش آمریکا: سلاح‌های سنگین در اختیار نیروهای افغان بگذارید

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، از ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، خواسته است تا تجهیزات و سلاح‌های سنگین در اختیار نیروهای امنیتی افغان بگذارد. ژنرال دانفورد در سفر دو روزه‌اش به کابل امروز با آقای غنی دیدار کرد. دیدار ژنرال دانفورد از افغانستان همزمان با نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل صورت می‌گیرد. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.