تشکیل یک ائتلاف سیاسی برای صلح در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشکیل یک ائتلاف سیاسی برای صلح در افغانستان

سه نفر از شخصیتهای سیاسی افغانستان می‌گویند برای کمک به صلح یک ائتلاف سیاسی تشکیل داده‌اند. آنها عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهوری، عطا محمد نور، والی بلخ و محمد محقق، معاون رئیس اجرایی دولت هستند و در ترکیه از این همکاری جدید خبر دادند. هرسه آنها به دلایل مختلف از عملکرد ارگ ریاست جمهوری دلخورند. اسماعیل شهامت گزارش می‌دهد.