گزارش بازرس کل آمریکا در امور افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش بازرس کل آمریکا در امور افغانستان

بازرس کل آمریکا در امور افغانستان، می‌گوید موارد سوء مدیریت و هزینه‌های اشتباه یا غیرضروری سربه ده‌ها میلیارد دلار زده. همزمان با ارائه گزارش جان ساپکو به کنگره، نمایندگان از او خواسته‌اند میزان تعهد کابل به مبارزه با فساد اداری را هم ارزیابی کند. خبرنگارمان هادی نیلی دراینباره از او پرسید.