اعتراض به ناامنی در کابل؛ تظاهرات در پایتخت افغانستان آرام برگزار شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض به ناامنی در کابل؛ تظاهرات در پایتخت افغانستان آرام برگزار شد

در کابل ، پایتخت افغانستان، تظاهرات جنبش موسوم به "رستاخیز تغییر" به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد. این تظاهرات صبح امروز از شمال کابل با حرکت کاروانی از خودروها که پرچم ارغوانی حمل می‌کردند آغاز شده بود. تظاهرات کنندگان خواهان اصلاحات در نهادهای امنیتی و برکناری شماری از مقامات حکومتی‌اند. اسماعیل شهامت گزارش می‌دهد.