سفر سناتورهای آمریکا به افغانستان؛ آستانه اعلام استراتژی جدید واشنگتن برای کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر سناتورهای آمریکا به افغانستان؛ آستانه اعلام استراتژی جدید واشنگتن برای کابل

جان مک‌کن رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا در کابل گفته که مذاکرات صلح زمانی پا خواهد گرفت که دولت افغانستان در میدان جنگ پیروز شود. سفر آقای مک کین و شماری دیگر از سناتوران آمریکایی به کابل در آستانه اعلام استراتژی جدید دولت آمریکا برای افغانستان صورت می گیرد. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.