بریتانیا درباره مرگ چهار عضو یک خانواده افغان به دست نیروهای بریتانیا تحقیق می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بریتانیا درباره مرگ چهار عضو یک خانواده افغان به دست نیروهای بریتانیا تحقیق می‌کند

بی بی سی دریافته که ارتش بریتانیا مشغول تحقیق درباره مرگ چهار عضو یک خانواده افغان بدست نیروهای ویژه بریتانیاست. یک عضو این خانواده گفته که آنها شش سال پیش در یک یورش شبانه کشته شدند. او با بی بی سی هم صحبت کرده. اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می‌دهد: