مخالفت حکمتیار با افزایش تعداد نظامیان خارجی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفت حکمتیار با افزایش تعداد نظامیان خارجی

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان با افزایش نیروهای خارجی در افغانستان مخالفت کرده و گفته کمکی به تامین امنیت نمی‌کند. کشورهای ناتو و از جمله آمریکا تصمیم دارند چند هزار نیرو به افغانستان بفرستند. دولت افغانستان از افزایش نیروهای خارجی برای آموزش ارتش و پلیس استقبال کرده است. خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.