عدم صدور ویزا برای دختران افغان سازنده روبات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عدم صدور ویزا برای دختران افغان سازنده روبات

اولین گروه دختران افغان که یک روبات ساخته‌اند نتوانستند برای حضور در رقابت بین‌المللی روبات‌ها در واشنگتن ویزا بگیرند. این تیم شش نفری از شاگردان مکاتب یا مدارس دخترانه هرات هستند که یک روبات توپ جمع‌کن ساخته‌اند. حالا رباتشان بدون آنها راهی آمریکا شده. محمد قاضی‌زاده از هرات گزارش می‌دهد.