باغچه سمسم نسخه افغان سریال خیابان سِسِمی امریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

باغچه سمسم نسخه افغان سریال خیابان سِسِمی امریکا

در افغانستان، فصل تازه‌ای از برنامه آموزشی تفریحی "باغچه سَمسَم" شروع شده با شخصیتهای اصلی، زیرک و خواهرش زری. باغچه سمسم نسخه افغان خیابان سِسِمی، برنامه تلویزیونی معروف کودکان در آمریکاست. عالیه رجایی در کابل از موفقیت این برنامه و اهدافش می‌گوید.

موضوعات مرتبط