کارزار نامم - کجاست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارزار نامم - کجاست؟

نامم - کجاست؟ تازه‌ترین هشتگی است که فعالان زن در افغانستان راه انداخته‌اند. بسیاری از افغان‌ها از بردن نام خواهر، همسر یا مادرشان در مکانهای عمومی اِبا دارند و این مساله روی زندگی زنان در افغانستان سایه انداخته. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.