درخواست غنی برای پایان قطب‌بندی‌های قومی در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست غنی برای پایان قطب‌بندی‌های قومی در افغانستان

اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان خواستار پایان قطب‌بندی‌های قومی در کشور شد. ناکامی در مهار خشونت‌ و افزایش فساد اداری باعث شده که نارضایتی ‌از دولت شکل قومی به خود گیرد. در دو سال گذشته ناامنی‌ها تقریبا به تمامی ولایات افغانستان گسترش یافته و داعش هم توانسته در برخی مناطق شرقی و شمالی کشور برای خود پایگاه دست و پا کند. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط