شرکت شورای عالی صلح افغانستان در گفتگو با طالبان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شورای عالی صلح افغانستان استراتژی جدید خود را اعلام کرد

شورای عالی صلح افغانستان استراتژی جدیدی را با رویکرد تازه به روند صلح تهیه کرده است.

به گفته مسئولان این شورا، این نهاد پس از هفت سال، در رسیدن به اهدافش موفق نبوده و اکنون آنها تلاش دارند ذهنیت منفی را که از این شورا، به وجود آمده از بین ببرند.

این شورا برای تسریع مذاکرات صلح، استراتژی تازه‌ای را تهیه کرده. محمد کریم خلیلی، رییس جدید شورای صلح گفته این شورا پس از هفت سال در رسیدن به اهدافش موفق نبوده. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط