پاسخ اشرف غنی به منتقدانش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پاسخ اشرف غنی به منتقدانش

در پی انتقاد تند رهبران پر نفوذ افغان از رئیس جمهور افغانستان، اشرف غنی از آنها خواسته یک طرح اصلاحات عملی و مشخص ارائه کنند. ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری، محمد محقق، معاون رئیس اجرایی و عطامحمد نور، والی بلخ، بعد از توافق چند روز پیش در ترکیه بر سر تشکیل یک ائتلاف سیاسی، خواستار اصلاحات گسترده در دولت هستند. آنها آقای غنی را به انحصار قدرت متهم کرده‌اند. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.