پیام شایسته واعظ به زنان افغان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیام دختر خلبان افغان-امریکایی به زنان افغان

شایسته واعظ دختر جوان افغان-امریکایی که با هواپیمایش در حال سفر به دور دنیاست، وارد کابل شده است. شایسته واعظ می‌گوید می‌خواهد به عنوان جوانترین خلبان رکورد بزند وبه جهانیان پیام صلح بدهد. او که سفرش را درماه مه (می) امسال، حدود سه ماه پیش آغاز کرد، می‌گوید به زنان افغان پیام می‌دهد که در رسیدن به آرزوهای خود سخت‌کوش باشند.