قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری کمک میان دولت افغانستان و بانک جهانی امضا شد

اکلیل حکیمی، وزیر دارایی افغانستان (راست) و شبهام چودری، رئیس بانک بانک جهانی برای افغانستان حق نشر عکس mof.gov.af
Image caption اکلیل حکیمی، وزیر دارایی افغانستان (راست) و شبهام چودری، رئیس بانک بانک جهانی برای افغانستان

وزارت مالیه/دارایی افغانستان با بانک جهانی یک قرارداد همکاری به ارزش نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلارامضا کرد.

در خبرنامه این وزارت که امروز چهارشنبه ۱۴ سرطان/تیر منتشر شد، آمده است که این پول در بخش‌های حکومتداری خوب، فراهم‌‍سازی زمینه کار، رشد اقتصادی، از بین بردن فقر و بهبود زندگی مردم در روستاهای به مصرف خواهد رسید.

وزارت مالیه افغانستان تاکید کرده که این کمک نشان‌دهنده تعهد بانک جهانی برای افغانستان در شرایط حساس این کشور است.

اجمل عبدالرحیم‌زی، رئیس نشرات وزارت مالیه به بی‌بی‌سی گفت که این پول از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف خواهد رسید.

اما او افزود که هنوز مشخص نیست این پول چی زمانی در اختیار وزارت مالیه افغانستان قرار می‌گیرد.

حق نشر عکس WORLD BANK
Image caption بانک جهانی اعلام کرده برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای افغانستان ۵۲۰ میلیون دلار به این کشورکمک کرده ‌است

براساس خبرنامه وزارت مالیه افغانستان، از این مقدار بیش از ۲۱۶ میلیون دلار به برنامه "میثاق شهروندی" اختصاص یافته تا دولت از آن برای کمک به بیجاشدگان داخلی و مهاجران برگشته از خارج این کشور کمک کند.

۱۰۰میلیون دلار نیز برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تقویت بخش خصوصی اختصاص یافته است.

بانک جهانی ۲۰ میلیون دلار دیگر را به منظور ارائه خدمات بهتر در مرکز پنج شهر اختصاص داده است.

همچنین، ۶۰ میلیون دلار به برق رسانی در ولایت هرات در غرب افغانستان مصرف خواهد شد.

وزارت مالیه افغانستان افزوده که بیش از ۲۹ میلیون دلار برای ساخت ذخایر استراتژیک غله/گندم و بهبود موثریت اداره ذخایرغله جات به دولت افغانستان داده می‌شود.