گزارشی از خانواده‌های جنگجویان لشگر فاطمیون
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارشی از خانواده‌های جنگجویان لشگر فاطمیون

صدها خانواده افغان با دلهره، سرنوشت فرزندانشان را که در سوریه در حمایت از دولت بشار اسد می‌جنگند، دنبال می‌کنند. لشکر فاطمیون که بیشتر از میان مهاجران افغان در ایران تشکیل شده، توانسته صدها نفر را داخل افغانستان هم استخدام کند. این جنگجویان با خانواده‌های خود از راه اینترنت در تماسند و از آنها خواسته‌اند به دلایل امنیتی هویت شان فاش نشود. هارون نجفی زاده، خبرنگار ما، به خانواده‌هایی سرزده که فرزندانشان صدها کیلومتر دورتر می‌جنگند.