تشکیل حرکت سیاسی جدید به نام "محور مردم افغانستان"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشکیل حرکت سیاسی جدید به نام "محور مردم افغانستان"

در افغانستان یک حرکت سیاسی جدید به نام "محور مردم افغانستان" تشکیل شده که چهره‌های برجسته سیاسی هم در آن شرکت دارند. رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی و رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی در روز اعلام موجودیت این جریان سیاسی سخنرانی کردند. آنها اصلاحات در حکومت وحدت ملی را محور برنامه‌های خود قرار داده‌اند. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.