انتقاد وزیر انرژی و آب افغانستان از ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد وزیر انرژی و آب افغانستان از ایران

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان، در نشستی با نمایندگان پارلمان گفته که ایران با سوء‌مدیریت و استفاده بی‌رویه از آبهای مشترک مرزی، باعث خشک شدن حوزه‌های آبی مشترک ایران و افغانستان شده. پیش از این، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، افغانستان را به ساخت بی‌رویه سد متهم کرده‌بود. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.