تیم دختران افغانستان محور توجه در مسابقات روباتیک واشنگتن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تیم دختران افغانستان محور توجه در مسابقات روباتیک واشنگتن

در واشنگتن، پایتخت آمریکا، یک مسابقه بین المللی روبات ها با شرکت نزدیک به ۱۶۰ کشور در حال برگزاری است. موضوع مسابقه مقابله با بحران آب است و دانش آموزانِ شرکت کننده روبات هایی برای جمع آوری آبِ سالم و انتقال آن طراحی کرده اند. امسال، حضور یک تیم از دختران افغان خبرساز شده. تیمی که بعد از پادرمیانی دونالد ترامپ توانست ویزای آمریکا بگیرد. خشایار جنیدی از واشنگتن گزارش می دهد.