'۷۶درصد شهروندان کابل با برگزاری تظاهرات و تحصن موافق هستند'

تظاهرات
Image caption در این نظر سنجی بیش از ۵۰۰ نفر شرکت کرده‌اند

یک نظرسنجی تازه در شهر کابل نشان داده که ۷۶درصد باشندگان این شهر با برگزاری تظاهرات و تحصن به منظور ابراز اعتراض موافق هستند.

این نظرسنجی زیر عنوان "تظاهرات اخیر در کابل و برخورد حکومت با متحصنین" توسط انستیتوی صلح، رسانه و حکومت‌داری خوب انجام شده است.

به گفته‌ا‌ی مسئولین این نهاد، در این نظرسنجی ۵۱۰ نفر از طبقات مختلف سنی، تحصیلی و اقتصادی شهر کابل شرکت کرده‌اند.

براساس اعلام مسئولین آن در این نظر سنجی سه سئوال از شرکت کنندگان پرسیده شده، که نظرمردم در مورد تحصن و تظاهرات چیست؟ روش تحصن و تظاهرات چگونه باشد؟ و حکومت چگونه با تظاهرات‌کنندگان برخورد کند؟

محمد رحمتی، معاون انستیتوی صلح، رسانه و حکومت‌داری خوب گفته که این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۶۶درصد از شرکت‌کنندگان با راه‌بندان و ایجاد مشکل برای مردم در زمان برگزاری تظاهرات و تحصن مخالف هستند.

در بخش دیگر این نظرسنجی آمده که ۶۵درصد مردم از برخورد حکومت با تحصن‌کنندگان ناراض هستند؛ در مقابل ۵۴ درصد دیگر از رفتار تحصن‌کنندگان ابراز ناراحتی کرده‌اند.

یافته‌های کلیدی این نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم اعتراض را به عنوان یک ارزش کلیدی جامعه مردم‌سالار قبول دارند و در مقابل رفتارهای افراطی را رد می‌کنند.

در این نظر سنجی وقتی درباره برخورد نیروهای امنیتی با تحصن کنندگان پرسیده شده، درجواب ۴۰ درصد گفته که از امرمافوق خود اطاعت می‌کردم، ۳۱ درصد گفته که علیه آنان اقدام می‌کردم و ۲۸ درصد ابراز نظرنکرده‌اند.

مسئولین این نهاد به دولت پیشنهاد کرده که حکومت و جامعه بین‌المللی باید زمینه گفت‌وگوهای سازنده بین گروه‌های مختلف را با حکومت فراهم کند.

همچنین در ادامه تاکید کرد که آمادگی و تدابیر لازم را برای مدیریت و انسجام بهتر تظاهرات‌ها داشته باشند وکار روی بسترهای فرهنگی و اجتماعی نمایند.

توجه حکومت به خواست‌های واقعی مردم و حمایت از رفتارهای میانه‌رو و اصلاح‌طلبانه از دیگر پیشنهادهای است که انجام دهندگان این نظر سنجی مطرح کرده‌اند.