وزارت صحت عامه افغانستان سالانه میلیون‌ها کاندوم رایگان و ارزان عرضه می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزارت صحت عامه افغانستان سالانه میلیون‌ها کاندوم رایگان و ارزان عرضه می‌کند

افغانستان سالانه میلیون‌ها کاندوم رایگان و ارزان عرضه می‌کند تا رشد جمعیت را کنترل کند. برای بسیاری در روستاهای افغانستان که خانواده‌های بزرگی دارند، استفاده از کاندوم پدیده تازه‌ای است. وزارت صحت عامه می‌گوید جلوگیری از زایمان‌های پی در پی در یک خانواده از اولویت‌های این وزارتخانه است. خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده در سومین گزارش از رشته گزارش‌های "سیاست و زندگی در شمال"، از چالش‌های بهداشت و سلامتی در روستاها می‌گوید.