کابل، شهری که با پنج میلیون نفر جمعیت، آب سالم ندارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کابل، شهری که با پنج میلیون نفر جمعیت، آب سالم ندارد

اداره محیط زیست افغانستان اعلام کرده که آب کابل، به‌شدت آلوده است و در برخی مکان‌ها قابل نوشیدن نیست. بی‌بی‌سی آب کابل را برای آزمایش فرستاده و دریافته که در ۱۰۰ سی‌سی از این آب، در بهترین حالت ده‌ها باکتری وجود دارد. علی حسینی خبرنگار ما در کابل می‌گوید آزمایش‌ها نشان می‌دهد که آب کابل چندان هم مایه حیات نیست.