دو بازرگان افغان به اتهام دادن ۷۰ هزار دلار رشوه بازداشت شدند

افغانستان

دادستانی کلی افغانستان اعلام کرد که دو بازرگان افغان را در زمان پرداخت ۷۰ هزار دلار رشوه بازداشت کرده‌است.

جمشید رسولی، سخنگوی این اداره، به بی‌بی‌سی گفت این افراد قصد داشتند برای پنهان کردن پرونده یک پروژه ۲۶۰ میلیون دلاری رشوه پرداخت کنند. این پرونده تحت بررسی اداره مرکز عدلی و قضای مبارزه با فساد اداری افغانستان بوده‌است.

آقای رسولی هویت افراد دستگیر شده را اعلام نکرد.

او گفت که این مظنونان می‌خواستند که جرمشان را مخفی و یا کار خلاف قانون شان را با دادن رشوه پنهان کنند.

آقای رسولی مدعی‌شد که کارمندان مرکز مبارزه با فساد اداری با توجه به تعهدشان برای مبارزه با فساد اداری استخدام شده‌اند.

چند هفته قبل دادستانی کل افغانستان، هشت مقام وزارت دفاع از جمله سه ژنرال را به اتهام "جعل و تزویر، اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت" ازسوی مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد بازداشت شده‌اند.

به گفته دادستانی افغانستان وجه اختلاسی که علیه این مقام‌ها دانسته می‌شود بیش از یک میلیون و دوصد هزار دلار بوده است.

رهبران حکومت وحدت ملی بارها از اراده خود برای مبارزه با فساد سخن گفته‌اند. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری را به همین دلیل در ماه سرطان/تیر گذشته تاسیس کرد.

افغانستان به اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی از نظر فساد در بخش دولتی مقام هشتم را در جهان دارا است.