دولت افغانستان شمار نیروهای ویژه کشور را دو برابر می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت افغانستان شمار نیروهای ویژه کشور را دو برابر می‌کند

دولت افغانستان برای مقابله با تهدیدهای فزاینده امنیتی، شمار نیروهای ویژه کشور را دو برابر می کند. نیروهای ویژه برای نبرد با شورشیان آموزش دیده‌اند. وزارت دفاع افغانستان گفته که حضور بیشتر این نیروها می تواند موازنه جنگ را به نفع افغانستان تغییر دهد. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.