داعش مسئولیت حمله به مسجد جوادیه هرات را به عهده گرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داعش مسئولیت حمله به مسجد جوادیه هرات را به عهده گرفت

داعش مسئولیت حمله مرگبار سه شنبه شب در هرات را به عهده گرفته. حمله به مسجد جوادیه دستکم ۲۹ کشته به جای گذاشت. اشرف غنی، رئیس جمهوری گفته که هدف گرفتن مساجد، نمی تواند میان شیعه و سنی تفرقه بیاندازد. محمد قاضی زاده از هرات گزارش می دهد: