کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بررسی مراکز رای دهی را آغاز کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بررسی مراکز رای دهی را آغاز کرد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بررسی مراکز رای دهی را آغاز کرد. مسئولین این کمیسیون می‌گویند یک تیم هزار نفری را برای بررسی مراکز رای دهی استخدام کرده و آموزش داده‌اند. قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان سال آینده برگزار شود. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.