نسل جدید خلبانان‌های افغان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نسل جدید خلبانان‌های افغان

نسل جدید خلبانان جنگنده‌های افغان برای عملیات علیه طالبان به پرواز درمی‌آیند.