نمایشگاه عکس کابل؛ تصاویری از زوایای پنهان زندگی افغان‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه عکس کابل؛ تصاویری از زوایای پنهان زندگی افغان‌ها

سازمان ملل متحد برای نشان دادن پیشرفت افغانستان در اجرای اهداف توسعه پایدار یک نمایشگاه عکس در کابل برگزار کرده. امروز به چند عکس برتر این رقابت جوایزی داده شد. هدف از برگزاری این رقابت نشان دادن زوایای پنهان زندگی افغان ها عنوان شده. عالیه رجایی خبرنگار ما از کابل گزارش می دهد.