نمایش مد در کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش مد در کابل

کابل میزبان یک نمایش مد بود که هدفش نشان دادن تنوع لباس‌ در ولایتهای مختلف افغانستان و تقویت همبستگی ملی اعلام شده بود. برگزارکنندگان آن را "فرش سرخ فرهنگ ملی" نامگذاری کردند. ضیا شهریار گزارش می‌دهد: