جاگلینگ در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جاگلینگ در افغانستان

در کابل، پایتخت افغانستان مسابقات جاگلینگ یا حرکات ژانگولر میان یازده تیم از مناطق مختلف افغانستان برگزار شد. ایران هم به این مسابقات، نماینده فرستاده بود. عالیه رجایی، از کابل گزارش می‌دهد.