اتحادیه اروپا: وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهبود یافته است

اتحادیه اروپا حق نشر عکس MOfa
Image caption سومین دور گفت‌وگو حقوق بشر میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا امروز برگزار شد

سومین دور گفت‌وگو حقوق بشر میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا، امروز دوشنبه ۲۳ اسد/مرداد در وزارت خارجه در کابل برگزار شد.

در این نشست هیاتی از اتحادیه اروپا و نمایندگان وزارت های خارجه، کار و امور اجتماعی، زنان، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، دادگاه عالی و دادستانی کل یا لوی سارنوالی حضور داشتند.

در کنفرانس خبری مشترک با نماینده ویژه اتحادیه اروپا که در پایان این نشست برگزار شد، حکمت خلیل کرزی، معاون وزارت خارجه گفت حکومت به تعهداتش در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور درست عمل کرده است.

نهایی سازی قانون جزا که در آن قاچاق انسان، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و آزار و اذیت زنان و کودکان به ویژه پدیده بچه بازی جرم انگاری شده از دیگر دستآورد های حکومت افغانستان محسوب می‌شود.

مقام‌های حکومت همچنین می‌گویند دادستانی منع خشونت علیه زنان را در ۳۴ ولایت ایجاد کرده اند و برنامه های را برای بهبود وضعیت زندگی زنان روی دست دارند.

فرانز مایکل میلیبند، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان از پیشرفت های انجام شده در زمینه حقوق بشر دراین کشور استقبال کرد.

او گفت: "ما از حکومت افغانستان انتظار داریم که به انجام تعهداتش ادامه بدهد تا وضعیت را بهتر سازد. هرگاه در جایی عقبگرد را زمینه تامین حقوق بشر مشاهده می کنید، می‌تواند دلایلی زیادی داشته باشد، از جمله افزایش خشونت و شورشگری اما ما اطمینان داریم که حکومت افغانستان متعهد است که وضعیت حقوق بشری همه افغانها را بهتر سازد."

اتحادیه اروپا در کنار اینکه تصویب قوانین و طرح برنامه ها را یک اقدام مثبت می‌خواند، از حکومت وحدت ملی می‌خواهد که در راستای عملی شدن قوانین تصویب شده تلاش کند تا حقوق بشری همه شهروندان به گونه درست تامین شود. اتحادیه اروپا همچنان از حکومت وحدت ملی خواسته که برای توقف خشونت و تبعیض علیه زنان در این کشور تلاش کند.

مطالب مرتبط