نمایشگاه تاریخ یکصد و پنجاه سالۀ مطبوعات افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه تاریخ یکصد و پنجاه سالۀ مطبوعات افغانستان

دولت افغانستان تاریخ یکصد و پنجاه سالۀ مطبوعات‌اش را به نمایش گذاشت. تاریخی که فراز و فرود زیادی داشته. حالا هم، مقام‌ها می‌گویند که افزایش تهدیدهای امنیتی و مشکلات مالی، حدود یک چهارم مطبوعات افغانستان را زمین‌گیر کرده است. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل سری به این نمایشگاه زده.