سازمان‌دهندگان کمپین 'نامم کجاست' از روحانیون کمک خواستند

کمپین نامم کجاست حق نشر عکس NAMAMKOJAST/FB

سازمان‌دهندگان کارزار اینترنتی "نامم کجاست" از روحانیون افغانستان می‌خواهند تا با ارتقای سطح آگاهی جامعه، ریشه سنت نام نگرفتن زنان در جامعه را بخشکانند.

شماری از زنان و دختران در افغانستان یک ماه پیش با راه‌اندازی این کمپین از مردم خواسته‌اند که از گرفتن نام زنان خانواده خود نشرمند و به هویت مستقل آن‌ها احترام بگذارند.

در جامعه سنتی افغانستان بردن نام زنان در خیلی از مناطق این کشور ننگ و عار شمرده می‌شود و در کارت‌های عروسی، به جای نام عروس، از عبارت دوشیزه به همراه نام خانوادگی استفاده می‌کنند. بر روی سنگ قبر و آگهی ترحیم هم به جای نام متوفی زن، همسر یا مادر فلانی نوشته می‌شود.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
کارزار نامم - کجاست؟

'راه دراز و پر از چالش'

سازمان‌دهندگان این کارزار، روز چهارشنبه ۲۵ مرداد/اسد، با برگزاری نشستی در کابل اعلام کردند که کمپین یک ماهه آن‌ها دستاوردهایی داشته است.

آن‌ها می‌گویند که تلاش‌های فرهنگی و اجتماعی‌شان در شبکه‌‍های اجتماعی و گفت‌وگوهای مستقیم با برخی از مردم سبب شده که شماری از مردم دیگر از ذکر نام زنان خانواده خود نشرمند.

برخی از سخنرانان این نشست، نام نگرفتن از زنان را نوع زن‌ستیزی، با هدف انزوای زنان خوانده و گفته‌اند که این کار ریشه در فرهنگ و باور‌های نادرست مردم دارد.

سازمان‌دهندگان کمپین "نامم کجاست" در عین حال می‌گویند این راه دراز و پرچالشی است که به کار و تلاش مداوم و فراوان نیاز دارد.

این فعالان مدنی از زنان می‌خواهند که از هویت خود نگذرند و به مردان هم یادآوری کنند که زن انسان است و باید هویت مستقلی داشته باشد.