تشییع جنازه قربانیان روستای میرزا اولنگ افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشییع جنازه قربانیان روستای میرزا اولنگ افغانستان

امروز در سرپلِ افغانستان، مراسم تشییع جنازه 28 نفر از قربانیان روستای میرزا اولنگ برگزار شد. مقام‌های سرپل می‌گویند که این قربانیان را از دو گور دسته جمعی پیدا کردند. به گفته آنها بیشتر قربانیان سر شان بریده شده بود. این افراد حدود دو هفته پیش و بعد از سقوط میرزا اولنگ به دست طالبان و داعش کشته شدند.اسماعیل شهامت گزارش می‌دهد