مسابقۀ دوچرخه‌سواری بمناسبت بزرگداشت نودوهشتمین سالگرد استقلال افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسابقۀ دوچرخه‌سواری بمناسبت بزرگداشت نودوهشتمین سالگرد استقلال افغانستان

در کابل امروز در بزرگداشت نودوهشتمین سالگرد استقلال افغانستان مسابقۀ دوچرخه‌سواری برگزار شد. در این مسابقه، افرادی از ده ولایت شرکت کرده بودند. مقام‌های اول تا سوم به جوانان کابل رسید.

فدراسیون ملی دوچرخه‌سواری افغانستانان می‌گوید، هدف از راه‌اندازی این برنامه تشویق جوانان به دوچرخه سواری بوده‌است. ارشاد هنریار گزارش می‌دهد.