آریانا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آریانا سعید: درآمد کنسرتم را به بیجاشدگان میرزا اولنگ می‌دهم

آریانا سعید از حدود چند روز قبل اعلام کرده بود که به مناسبت نود و هشتمین سالگرد استقلال افغانستان بزرگترین کنسرت را در شهر کابل برگزار می‌کند. او برگزاری این کنسرت را "بزرگترین خبر زندگی هنری خود" دانسته است.

موضوعات مرتبط