آیا آزمایش بکارت در افغانستان پایان می‌یابد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا آزمایش بکارت در افغانستان پایان می‌یابد؟

در افغانستان آزمایش بکارت با وجود مخالفت فعالان حقوق زن، همچنان به گستردگی ادامه دارد. در حالی‌که سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند این آزمایش علمی نیست و نمی‌تواند چیزی را ثابت کند. خبرنگار ما نصیر بهزاد در گزارش‌ خود می‌گوید، انجام این آزمایش می تواند زندگی را به کام دختران تلخ ‌کند. این گزارش را ببینید.