سرور دانش: نظام‌ فدرالی در افغانستان قابل اجرا نیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرور دانش: نظام‌ فدرالی در افغانستان قابل اجرا نیست

سَروَر دانش، معاون رئیس جمهوری افغانستان گفته نظام‌های پارلمانی و فدرالی در این کشور قابل اجرا نیست و به پست نخست وزیری هم نیازی نیست. این در حالی است که براساس توافقنامه دولت وحدت ملی، پست ریاست اجرایی باید به نخست‌وزیری تبدیل شود. پستی که نظام افغانستان را به پارلمانی تغییر می‌دهد. عالیه رجایی از کابل می‌گوید که آقای عبدالله عبدالله شریک ۵۰ درصدی قدرت، طرفدار نظام پارلمانی است. این گزارش را ببینید.