واکنش کابل به استراتژی تازه آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش‌های متفاوت به استراتژی جدید آمریکا در افغانستان

واکنش‌ها به استراتژی جدید آمریکا در افغانستان ادامه دارد. محمد اشرف غنی، رییس جمهوری گفته این راهبرد تکلیف طالبان را روشن کرده که یا باید صلح ‌کنند یا نابود می‌شوند. طالبان در واکنش به استراتژی تازه آمریکا، بر ادامه جنگ تاکید کرده ‌است. براساس این استراتژی تازه ، نیروهای امریکایی بدون روشن شدن زمان مشخص در افغانستان می مانند. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل از واکنشها در پایتخت افغانستان می گوید.