کارزار مبارزه با ازدواج‌های اجباری در هرات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارزار مبارزه با ازدواج‌های اجباری در هرات

گروهی از فعالان زن در ولایت هرات درغرب افغانستان، کارزاری را برای مبارزه با ازدواج‌های اجباری و زیر سن قانونی آغاز کرده‌اند. نهادی موسوم به احرم یا بسیج مدافعین حقوق بشر که این کارزار را راه ‌انداخته، میگوید که بخش کلانی از خشونت‌ها علیه زنان از ازدواج‌های اجباری و زیر سن، ناشی می‌شود. محمد قاضی‌زاده خبرنگار بی‌بی‌سی درهرات به دلایل ازدواج دختران خردسال در این ولایت پرداخته‌است. این گزارش را ببینید.