یک سال گذشت؛حمله به دانشگاه امریکایی کابل از زبان شاهد عینی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک سال گذشت؛حمله به دانشگاه امریکایی کابل از زبان شاهد عینی

یکسال از حمله به دانشگاه آمریکایی در کابل می گذرد. حمله ای که در آن ۱۳ نفر از جمله ۷ دانشجو و یک استاد کشته شدند. برشنا موسی زی از دانشجویانی بود که در این حمله زخمی شد. توضیحات بیشتر در مورد این حادثه را از خودش بشنوید. اولیا اطرافی، خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل گزارش می‌‍دهد.