دست کم ۵ نفر کشته و ۸ نفر زخمی در حمله انتحاری به  یک شعبه کابل بانک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دست کم ۵ نفر کشته و ۸ نفر زخمی در حمله انتحاری به یک شعبه کابل بانک

در حمله انتحاری به یک بانک خصوصی در مرکز کابل، دست کم ۵ نفر کشته و ۸ نفر زخمی شدند. مهاجم انتحاری یک شعبه کابل بانک را هدف قرار داد و مقام ها گفته‌اند که کشته شدگان همه غیرنظامی هستند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. ضیا شهریار از کابل گزارش می‌دهد: