نقش ایران و پاکستان در امنیت افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش ایران و پاکستان در امنیت افغانستان

رئیس ستاد مشترک ارتش افغانستان گفته اسنادی دارد که نشان می دهد ایران در غرب افغانستان، سلاح و تجهیزات نظامی به طالبان می‌رساند. شریف یفتلی، در گفتگویی اختصاصی به بی بی سی گفته که بدنبال اعلام استراتژی جدید آمریکا، پاکستان دست از حمایت از طالبان بر می‌دارد. تاج‌الدین سروش از کابل گزارش می‌دهد.