گفتگویی اختصاصی ژنرال شریف یفتلی رییس ستاد ارتش افغانستان  با بی‌بی‌سی:
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگوی اختصاصی ژنرال شریف یفتلی رئیس ستاد ارتش افغانستان

رئیس ستاد ارتش افغانستان در گفت‌وگو با تاج الدین سروش، خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل یادآور شده که آنها اسنادی دارند که ایران در غرب افغانستان به طالبان سلاح و تجهیزات نظامی می‌دهد. آقای یفتلی همچنین گفته به دنبال اعلام استراتژی جدید آمریکا، انتظار می‌رود تا پاکستان دست از حمایت از طالبان بر دارد.