#شما؛ نانسی دوپری؛ افغانستان‌شناس مشهور درگذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ نانسی دوپری؛ افغانستان‌شناس مشهور درگذشت

نانسی دوپری، افغانستان شناس مشهور آمریکایی به دلیل بیماری و کهولت سن دیشب در کابل درگذشت. در این ویدیو با او بیشتر آشنا شوید.