آیا ناتو بعد از 16 سال افکار عمومی افغانستان را با خود همراه کرده؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا ناتو بعد از ۱۶ سال افکار عمومی افغانستان را با خود همراه کرده؟

حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ ، هزاران نیروی نظامی بین المللی را به افغانستان کشاند. اما با گذشت بیش از یک و نیم دهه، جنگ افغانستان پایان نیافته. برای پیروزی در این جنگ، ناتو سعی کرده افکار عمومی را با خود همراه کند. اما در مواردی این تلاش، تاثیر منفی داشته‌ است. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می دهد.